ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1

Οι αναρτήσεις είναι ομαδοποιημένες κατά μάθημα στο δεξί σας χέρι, όπως κοιτάτε. Επίσης μπορείτε να δείτε παλαιότερες αναρτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας πατώντας "παλαιότερες αναρτήσεις".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ορισμένες από τις παλαιότερες αναρτήσεις μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που δεν λειτουργούν πια. Επίσης ορισμένες παλιές πολυτονικές γραμματοσειρές μπορεί να δυσλειτουργούν. Το μπλογκ έχει συσσωρεύσει ένα μεγάλο αριθμό αναρτήσεων που αδυνατώ να ελέγξω στην πληρότητά τους. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει μια γενική εκκαθάριση.

8-4-2015: Μια μερική συντήρηση διόρθωσε πολλά προβλήματα (50%).

Επισήμανση 3

Δυστυχώς αρκετά από τα παράθυρα του LinkWithin (you might also like) δεν λειτουργούν πια. Συγχωρήστε με για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία!
Σταύρος Γκιργκένης 17-10-2016

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Θέμα έκθεσης- Βελτίωση της εκπαίδευσης ΑΜΕΑ


Θέμα έκθεσης: «Φανταστείτε ότι είστε έμπιστος ειδικός σύμβουλος του υπουργού παιδείας σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ο υπουργός σάς έχει ζητήσει να του ετοιμάσετε μια σύντομη εμπιστευτική έκθεση με τις προτάσεις σας για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σ’ αυτά τα παιδιά»

Ελληνική Δημοκρατία                                                Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ειδική Γραμματεία εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 23 / 29-1-2013                     Διαβάθμιση: Εμπιστευτικό
Θέμα: «Προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ»
Να διαβιβαστεί στους ακόλουθους:
1) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
2) Γενικό Γραμματέα Παιδείας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ. Κατόπιν σχετικού αιτήματός σας της 8-1-2013 σας αποστέλλω εγγράφως τις προτάσεις μου για τη βελτίωση της εκπαίδευσης ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα προτείνω:
-Την άμεση πρόσληψη, σε κάθε σχολική μονάδα, εκπαιδευτικών με ειδίκευση στα θέματα ειδικής αγωγής.
-Την επιμόρφωση, με ειδικά σεμινάρια, των υπόλοιπων εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την παρουσία ΑΜΕΑ στην τάξη.
-Την ενημέρωση και επιμόρφωση και του μη διδακτικού προσωπικού του σχολείου (π.χ. επιστάτης, πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων).
-Την καθιέρωση ειδικών προγραμμάτων διδασκαλίας ανά μάθημα.
-Την προσαρμογή των προγραμμάτων στις ατομικές ανάγκες του κάθε ΑΜΕΑ.
-Αξιοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων των ΑΜΕΑ με κατάλληλα προγράμματα και μέσα.
-Τη σύνδεση της εκπαίδευσης όσων ΑΜΕΑ το επιθυμούν με το επαγγελματικό περιβάλλον, στο οποίο επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν.
-Τη συγγραφή ειδικών βιβλίων (λ.χ. για τυφλούς), τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη γνώση.
-Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας.
-Ελαστική αντιμετώπιση των τυχόν αυξημένων απουσιών τους.
-Προσαρμογή του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
-Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ (π.χ. ηχητικά βιβλία).
-Τη διαμόρφωση των σχολικών κτισμάτων, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο χώρο του σχολείου και την τάξη.
-Τη διαρκή στήριξη των ΑΜΕΑ σε όλα τα στάδια της σχολικής τους ζωής.
-Την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων ΑΜΕΑ για τα δικαιώματα των παιδιών.
-Τη διακριτική προτροπή προς τα υπόλοιπα παιδιά να διευκολύνουν τη σχολική ζωή των ΑΜΕΑ.
Με τιμή,
Σ.Γ, ειδικός σύμβουλος σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών ΑΜΕΑ.
Σημείωση: μπορείτε να προσθέσετε και όσες δικές σας προτάσεις θέλετε, εξερευνώντας το δίκτυο για το σχετικό θέμα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...