ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1

Οι αναρτήσεις είναι ομαδοποιημένες κατά μάθημα στο δεξί σας χέρι, όπως κοιτάτε. Επίσης μπορείτε να δείτε παλαιότερες αναρτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας πατώντας "παλαιότερες αναρτήσεις".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ορισμένες από τις παλαιότερες αναρτήσεις μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που δεν λειτουργούν πια. Επίσης ορισμένες παλιές πολυτονικές γραμματοσειρές μπορεί να δυσλειτουργούν. Το μπλογκ έχει συσσωρεύσει ένα μεγάλο αριθμό αναρτήσεων που αδυνατώ να ελέγξω στην πληρότητά τους. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει μια γενική εκκαθάριση.

8-4-2015: Μια μερική συντήρηση διόρθωσε πολλά προβλήματα (50%).

Επισήμανση 3

Δυστυχώς αρκετά από τα παράθυρα του LinkWithin (you might also like) δεν λειτουργούν πια. Συγχωρήστε με για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία!
Σταύρος Γκιργκένης 17-10-2016

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Άσκηση για τα παραθετικά


Άσκηση για τα παραθετικά

Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα παραθετικά τω επιθέτων κατά το παράδειγμα

Θετικός                       Συγκριτ.                  Σχετ. Υπερθ.           Απόλ. Υπερθ.
σοφός
σοφότερος ή πιο σοφός
ο σοφότερος ή ο πιο σοφός
σοφότατος ή πολύ σοφός
σαφήςκαλόςβαρύςευγενήςτρομαγμένοςθρασύςχωμάτινος
Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα παραθετικά των επιρρημάτων κατά το παράδειγμα
Επίθετο                Επίρρημα            Συγκριτικός        Υπερθετικός
σοφός
σοφά
σοφότερα ή πιο σοφά
σοφότατα ή πολύ σοφά
παχύςακριβήςακριβόςαμελήςβέβαιοςθυμωμένοςταχύς
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...