ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1

Οι αναρτήσεις είναι ομαδοποιημένες κατά μάθημα στο δεξί σας χέρι, όπως κοιτάτε. Επίσης μπορείτε να δείτε παλαιότερες αναρτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας πατώντας "παλαιότερες αναρτήσεις".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ορισμένες από τις παλαιότερες αναρτήσεις μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που δεν λειτουργούν πια. Επίσης ορισμένες παλιές πολυτονικές γραμματοσειρές μπορεί να δυσλειτουργούν. Το μπλογκ έχει συσσωρεύσει ένα μεγάλο αριθμό αναρτήσεων που αδυνατώ να ελέγξω στην πληρότητά τους. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει μια γενική εκκαθάριση.

8-4-2015: Μια μερική συντήρηση διόρθωσε πολλά προβλήματα (50%).

Επισήμανση 3

Δυστυχώς αρκετά από τα παράθυρα του LinkWithin (you might also like) δεν λειτουργούν πια. Συγχωρήστε με για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία!
Σταύρος Γκιργκένης 17-10-2016

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Β΄ Γυμνασίου-Ενότητα 2: χρονική βαθμίδα, ποιόν, θέμα, αύξηση ρημάτων


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

1.Τα ρήματα και τους διάφορους τύπους τους μπορούμε να τα κατατάξουμε με διάφορα κριτήρια. Εδώ θα τα δούμε με βάση 4 κριτήρια: χρονική βαθμίδα, ποιόν, θέμα, με πόσες λέξεις σχηματίζονται.
Χρονική βαθμίδα: Στην οριστική έγκλιση υπάρχουν 3 χρονικές βαθμίδες: παρόν, μέλλον, παρελθόν.
Παρόν
Παρελθόν
Μέλλον
Ενεστώτας π.χ. τρέχω
Παρατατικός έτρεχα
Εξακολουθητικός Θα τρέχω
Παρακείμενος έχω τρέξει
Αόριστος έτρεξα
Στιγμιαίος Θα τρέξω

Υπερσυντέλικος είχα τρέξει
Συντελεσμέν. Θα έχω τρέξει
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Στην υποτακτική και την προστακτική όλοι οι χρόνοι (στις κύριες προτάσεις) αναφέρονται στο ΜΕΛΛΟΝ.

Ποιόν: Εξακολουθητικό (δηλώνει επανάληψη ή διάρκεια), Στιγμιαίο (δηλώνει μια φορά ή κάτι που κράτησε για μια στιγμή), Συντελεσμένο ή Τετελεσμένο (δηλώνει κάτι που ολοκληρώθηκε).
Εξακολουθητικό
Στιγμιαίο
Συντελεσμένο
Ενεστώτας τρέχω
Αόριστος έτρεξα
Παρακείμενος έχω τρέξει
Παρατατικός έτρεχα
Στιγμ. Μέλλ. θα τρέξω
Υπερσυντέλ. είχα τρέξει
Εξακολ. Μέλλ. θα τρέχω

Συντελ. Μέλλ. θα έχω τρέξει

Θέμα: κάθε ομαλό ρήμα έχει δύο θέματα, το ενεστωτικό και το αοριστικό.
Ενεστωτικό
Ενεστώτας τρέχ-ω
Παρατατικός έ-τρεχ-α
Εξακ. Μέλλ. θα τρέχ-ω


Αοριστικό
Αόριστος
έ-τρεξ-α
Στιγμ. Μέλλ.
θα τρέξ-ω
Παρακείμ.
έχω τρέξ-ει
Υπερσυντ.
είχα τρέξ-ει
Συντ. Μέλλ.
θα έχω τρέξ-ει

Μονολεκτικοί # Περιφραστικοί χρόνοι: όταν οι χρόνοι σχηματίζονται από μια λέξη λέγονται μονολεκτικοί. Εάν σχηματίζονται από δύο ή τρεις λέξεις περιφραστικοί.
Μονολεκτ.
Ενεστ.
τρέχω
Παρατατ. έτρεχα
Αόριστος
έτρεξα


Περιφραστ.
Εξακ. Μέλλ.
θα τρέχω
Στιγμ. Μέλλ.
θα τρέξω
Παρακείμ.
έχω τρέξει
Υπερσ.
είχα τρέξει
Συντελ. Μέλ.
θα έχω τρέξει

2.Η αύξηση: είναι το ε- που μπαίνει στην αρχή του παρατατικού και του αόριστου στην οριστική. Στις άλλες εγκλίσεις ΔΕΝ υπάρχει αύξηση. Η αύξηση διατηρείται ΜΟΝΟ όταν τονίζεται, αλλιώς χάνεται. Π.χ. έ-λυσα, έλυσες, έλυσε, λύσαμε, λύσατε, έλυσαν.
Περιπτώσεις:
1.Αύξηση παίρνουν κανονικά μόνο τα ρήματα που αρχίζουν από σύμφωνο. Π.χ. λύνω, έλυνα.
2.Ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν ή δίφθογγο κανονικά δεν έχουν αύξηση. Π.χ. ανεμίζει, ανέμιζε, ανέμισε / εικάζω, είκαζα, είκασα
3.Ορισμένα (αλλά όχι όλα) ρήματα που είναι σύνθετα με πρόθεση ή επίρρημα παίρνουν αύξηση που μπαίνει μετά την πρόθεση ή το επίρρημα (εσωτερική αύξηση), με την προϋπόθεση βέβαια το δεύτερο συνθετικό να αρχίζει από σύμφωνο (βλ. κανόνας 1). Π.χ. αναμένω, αν-έμενα, αν-έμεινα, αλλά διαιρώ, δι-αιρούσα, δι-αίρεσα (δεν παίρνει εσωτερική αύξηση, επειδή το β΄ σνυθετικό «αιρώ» αρχίζει από δίφθογγο). Όπως και στον κανόνα 1, έτσι και η εσωτερική αύξηση διατηρείται μόνο όταν τονίζεται. Π.χ. αν-έμενα, αλλά ανα-μέναμε.
4.Ορισμένα ρήματα έχουν ανώμαλη αύξηση. Βλ. το σχολικό βιβλίο σελ. 40 («μαθαίνω ότι»).

ΑΣΚΗΣΗ: να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα κατά το παράδειγμα
Ρήμα
Χρόνος
Έγκλιση
Βαθμ.
Ποιόν
Θέμα
Μονολ. ή Περιφρ.
έπαιζα
πρτ.
ορ.
παρελ.
εξακ.
ενεστ.
Μ
να τρέχω


θα διατάξω


έχω φύγει


γέμισα


τρέξε!


θα μείνωRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...