ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1

Οι αναρτήσεις είναι ομαδοποιημένες κατά μάθημα στο δεξί σας χέρι, όπως κοιτάτε. Επίσης μπορείτε να δείτε παλαιότερες αναρτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας πατώντας "παλαιότερες αναρτήσεις".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ορισμένες από τις παλαιότερες αναρτήσεις μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που δεν λειτουργούν πια. Επίσης ορισμένες παλιές πολυτονικές γραμματοσειρές μπορεί να δυσλειτουργούν. Το μπλογκ έχει συσσωρεύσει ένα μεγάλο αριθμό αναρτήσεων που αδυνατώ να ελέγξω στην πληρότητά τους. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει μια γενική εκκαθάριση.

8-4-2015: Μια μερική συντήρηση διόρθωσε πολλά προβλήματα (50%).

Επισήμανση 3

Δυστυχώς αρκετά από τα παράθυρα του LinkWithin (you might also like) δεν λειτουργούν πια. Συγχωρήστε με για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία!
Σταύρος Γκιργκένης 17-10-2016

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Παράδειγμα έκθεσης για Τουρισμό


(Τίτλος) «Οι θετικές και οι αρνητικές πλευρές του τουριστικού φαινομένου στην Ελλάδα»

            Ο τουρισμός είναι εκείνο το κοινωνικό φαινόμενο, κατά το οποίο μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα (εξωτερικός τουρισμός) ή στο εσωτερικό της ίδιας χώρας (εσωτερικός τουρισμός), με σκοπό τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία ή την περιήγηση στα αξιοθέατα και τα μνημεία μιας περιοχής. Η Ελλάδα αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό προορισμό για εκατομμύρια ανθρώπους, γεγονός που καθιστά τον τουρισμό παράγοντα με σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις για τη χώρα μας. Όπως κάθε κοινωνικό φαινόμενο, έτσι και ο τουρισμός έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές.
            Ξεκινώντας από τις θετικές επιπτώσεις του τουρισμού είναι φυσικό να γίνει πρώτα απ’ όλα αναφορά στην οικονομική του διάσταση. Ο τουρισμός συνεπάγεται τη διαρκή εισροή χρήματος και πλούτου στην ελληνική οικονομία, ειδικά σε μια εποχή, κατά την οποία η οικονομική κρίση είναι έντονη. Επιπλέον ένα πλήθος ανθρώπων βρίσκουν απασχόληση σε επαγγέλματα, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, από τους ξεναγούς και τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, ως τους εστιάτορες και τους ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων με αναμνηστικά είδη. Ωστόσο το όφελος από τον τουρισμό δεν είναι μόνο για τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες υποδέχονται τους τουρίστες, αλλά και γενικότερο: το κράτος, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους τουρίστες και να διευκολύνει τη μεταφορά και την παραμονή τους, αναγκάζεται να αναπτύξει τις συγκοινωνιακές και επικοινωνιακές υποδομές, κατασκευάζοντας λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες, κατάλληλο οδικό δίκτυο. Αυτά τα έργα, όμως, δεν εξυπηρετούν μόνο τους ξένους, αλλά και τον ελληνικό πληθυσμό, ο οποίος αποκτά ένα σύγχρονο κράτος και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο ελληνικός πληθυσμός, όμως, ωφελείται και από άλλες απόψεις χάρη στον τουρισμό: γνωρίζει άλλους πολιτισμούς, ανταλλάσσει ιδέες και ήθη, μαθαίνει ξένες γλώσσες, αναπτύσσει φιλίες και δεσμούς με ανθρώπους από άλλες χώρες. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αλληλοκατανόησης και του σεβασμού μεταξύ των λαών.
            Περνώντας, τώρα, στις αρνητικές όψεις του φαινομένου πρέπει να σημειωθεί καταρχήν η αυξανόμενη εξάρτηση της Ελλάδας από το ξένο χρήμα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, αν μια χρονιά δεν είναι καλή τουριστικά, τα έσοδα του κράτους να είναι μειωμένα. Επίσης η επικέντρωση στην ενασχόληση με τα τουριστικά επαγγέλματα οδηγεί πολλούς νέους να εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές ασχολίες τους, όπως λ.χ. η γεωργία και η κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή ή και την εξαφάνιση ορισμένων τομέων της οικονομίας. Ακόμη δεν πρέπει να παραβλέπεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την αυξανόμενη ποσότητα λυμάτων και σκουπιδιών κατά την τουριστική περίοδο, την αυξημένη κατανάλωση καυσίμων για τη μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων. Εξάλλου, προκειμένου να χτιστούν όλα τα έργα υποδομών, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και τα ολοένα και περισσότερα καταλύματα διαμονής των ξένων, αποψιλώνονται δασικές περιοχές και καταστρέφονται παραδοσιακά κτίρια και οικισμοί με θαυμάσια αρχιτεκτονική. Το τελευταίο μάς φέρνει στο θέμα της άναρχης και αυθαίρετης δόμησης στις τουριστικές περιοχές και στην κατασκευή οικοδομημάτων αμφίβολης αισθητικής αξίας. Όλα αυτά δίνουν μια αίσθηση κακού γούστου και προχειρότητας στον ξένο επισκέπτη. Επιπρόσθετα μπορούν να αναφερθούν και οι αρνητικές επιπτώσεις στο ήθος των ανθρώπων: πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό προσπαθούν να εξασφαλίσουν να έσοδα μιας ολόκληρης χρονιάς μέσα σε μερικούς τουριστικούς μήνες, γεγονός που τους οδηγεί στην πλεονεξία, την παράλογη αύξηση των τιμών, ακόμη και στην εξαπάτηση των τουριστών, δυσφημώντας έτσι τη χώρα. Τέλος δεν πρέπει να υποτιμηθεί εδώ το φαινόμενο της ξενομανίας, της τάσης δηλαδή των Ελλήνων, να υιοθετούν άκριτα τα πολιτισμικά στοιχεία που φέρνουν μαζί τους οι ξένοι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν η γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, η ιδιαίτερη ταυτότητα του ελληνικού πολισμού.
            Συνοψίζοντας όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, το συμπέρασμα είναι ότι το φαινόμενο του τουρισμού μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προόδου και ανάπτυξης για την ελληνική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα κρύβει και αυξημένους κινδύνους, αν η τουριστική ανάπτυξη δε γίνει με τρόπο σωστά σχεδιασμένο. Η ευθύνη για το τελευταίο δε βαρύνει αποκλειστικά το κράτος, αλλά και τον καθένα από μας προσωπικά.           
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...