ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1

Οι αναρτήσεις είναι ομαδοποιημένες κατά μάθημα στο δεξί σας χέρι, όπως κοιτάτε. Επίσης μπορείτε να δείτε παλαιότερες αναρτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας πατώντας "παλαιότερες αναρτήσεις".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ορισμένες από τις παλαιότερες αναρτήσεις μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που δεν λειτουργούν πια. Επίσης ορισμένες παλιές πολυτονικές γραμματοσειρές μπορεί να δυσλειτουργούν. Το μπλογκ έχει συσσωρεύσει ένα μεγάλο αριθμό αναρτήσεων που αδυνατώ να ελέγξω στην πληρότητά τους. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει μια γενική εκκαθάριση.

8-4-2015: Μια μερική συντήρηση διόρθωσε πολλά προβλήματα (50%).

Επισήμανση 3

Δυστυχώς αρκετά από τα παράθυρα του LinkWithin (you might also like) δεν λειτουργούν πια. Συγχωρήστε με για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία!
Σταύρος Γκιργκένης 17-10-2016

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Αρχαία Γ΄ -ρήματα δηλόω, δηλῶ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΟΩ (δηλόω –δηλῶ)

1.Τα ρήματα αυτά είναι ανώμαλα μόνο στον ενεστώτα (σε όλες τις εγκλίσεις, το απαρέμφατο και τη μετοχή) και τον παρατατικό. Στους υπόλοιπους χρόνους (μέλλων, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος) παίρνουν κανονικά τις καταλήξεις των ομαλών ρημάτων όπως το λύω.

2.Ο μέλλων, ο αόριστος, ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος σχηματίζονται με τη μετατροπή του –ο- σε –ω- . Παραδείγματα:
Ενεστ.
Παρατ.
Μέλλων
Αόριστος
Παρακ.
Υπέρσ.
δηλῶ
ἐδἠλουν
δηλώσω
ἐδήλωσα
δεδήλωκα
ἐδεδηλώκειν
δηλοῦμαι
ἐδηλούμην
δηλώσομαι
έδηλωσάμην
δεδήλωμαι
έδεδηλώμην
ζημιῶ
ἐζημίουν
ζημιώσω
ἐζημίωσα
ἐζημίωκα
ἐζημιώκειν
ζημιοῦμαι
ἐζημιούμην
ζημιώσομαι
έζημιωσάμην
ἐζημίωμαι
ἐζημιώμην

3. Η μετοχή του ενεργητικού ενεστώτα κλίνεται ως εξής:

αρσενικό

θηλυκό

ουδέτερο
τοῦ
τῷ
τὸν
δηλῶν
δηλοῦντος
δηλοῦντι
δηλοῦντα
δηλῶν
τῆς
τῇ
τὴν
δηλοῦσα
δηλούσης
δηλούσῃ
δηλοῦσαν
δηλοῦσα
τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ
δηλοῦν
δηλοῦντος
δηλοῦντι
δηλοῦν
δηλοῦν
οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς
δηλοῦντες
δηλούντων
δηλοῦσι
δηλοῦντας
δηλοῦντες
αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς
δηλοῦσαι
δηλουσῶν
δηλούσαις
δηλούσας
δηλοῦσαι
τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ
δηλοῦντα
δηλούντων
δηλοῦσι
δηλοῦντα
δηλοῦντα

4. μετοχή του μέσου ενεστώτα δηλούμενος, δηλουμένη, δηλούμενον κλίνεται όπως το επίθετο σοφός, σοφή, σοφόν.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...