ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1

Οι αναρτήσεις είναι ομαδοποιημένες κατά μάθημα στο δεξί σας χέρι, όπως κοιτάτε. Επίσης μπορείτε να δείτε παλαιότερες αναρτήσεις στο κάτω μέρος της σελίδας πατώντας "παλαιότερες αναρτήσεις".

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ορισμένες από τις παλαιότερες αναρτήσεις μπορεί να περιέχουν συνδέσμους που δεν λειτουργούν πια. Επίσης ορισμένες παλιές πολυτονικές γραμματοσειρές μπορεί να δυσλειτουργούν. Το μπλογκ έχει συσσωρεύσει ένα μεγάλο αριθμό αναρτήσεων που αδυνατώ να ελέγξω στην πληρότητά τους. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνει μια γενική εκκαθάριση.

8-4-2015: Μια μερική συντήρηση διόρθωσε πολλά προβλήματα (50%).

Επισήμανση 3

Δυστυχώς αρκετά από τα παράθυρα του LinkWithin (you might also like) δεν λειτουργούν πια. Συγχωρήστε με για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία!
Σταύρος Γκιργκένης 17-10-2016

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Γ΄ Γυμνασίου -Ρήματα τιμάω-ῶ Ε.Φ. και Μ.Φ. και παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΣΕ –ΑΩ (τιμάω-τιμῶ)

1.Τα ρήματα αυτά είναι ανώμαλα μόνο στον ενεστώτα (σε όλες τις εγκλίσεις, το απαρέμφατο και τη μετοχή) και τον παρατατικό. Στους υπόλοιπους χρόνους (μέλλων, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος) παίρνουν κανονικά τις καταλήξεις των ομαλών ρημάτων όπως το λύω.

2.Ο μέλλων, ο αόριστος, ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος σχηματίζονται με τη μετατροπή του –α- σε –η-. Όταν όμως πριν από το –α- προηγείται ε, ι ή ρ διατηρείται σε όλους τους χρόνους το –α-. Παραδείγματα:
Εν.
Πρτ.
Μέλλων
Αόρ.
Πρκ.
Υπερσ.
τιμάω, τιμῶ
ἐτίμων
τιμήσω
ἐτίμησα
τετίμηκα
ἐτετιμήκειν
άω, ἐῶ
εἴων
άσω
εἴασα
εἴακα
εἰάκειν
δειλιάω, δειλιῶ
ἐδειλίων
δειλιάσω
ἐδειλίασα
δεδειλίακα
ἐδεδειλιάκειν
θηράω, θηρῶ
ἐθήρων
θηράσω
ἐθήρασα
τεθήρακα
ἐτεθηράκειν

  3.Τα ρήματα ζήω, ζῶ / πεινήω, πεινῶ / διψήω, διψῶ και χρήομαι, χρῶμαι κλίνονται όπως τα ρήματα σε –αω με τη διαφορά ότι έχουν η και όπου τα ρήματα σε –αω έχουν α και . Παράδειγμα:
Ορ. Εν.
τιμῶ
τιμᾷς
τιμᾷ
τιμῶμεν
τιμᾶτε
τιμῶσι

ζῶ
ζῇς
ζῇ
ζῶμεν
ζῆτε
ζῶσι

4.Η μετοχή του ενεργητικού ενεστώτα κλίνεται ως εξής:
Ενικός
Αρσεν.
Θηλ.
Ουδ.
Ον.
τιμῶν
τιμῶσα
τιμῶν
Γεν.
τιμῶντος
τιμώσης
τιμῶντος
Δοτ.
τιμῶντι
τιμώσῃ
τιμῶντι
Αιτ.
τιμῶντα
τιμῶσαν
τιμῶν
Κλητ.
τιμῶν
τιμῶσα
τιμῶν
Πληθ.Ον.
τιμῶντες
τιμῶσαι
τιμῶντα
Γεν.
τιμώντων
τιμωσῶν
τιμώντων
Δοτ.
τιμῶσι
τιμώσαις
τιμῶσι
Αιτ.
τιμῶντας
τιμώσας
τιμῶντα
Κλητ.
τιμῶντες
τιμῶσαι
τιμῶντα

5.Η μετοχή του μέσου ενεστώτα τιμώμενος, τιμωμένη, τιμώμενον κλίνεται όπως το σοφός, σοφή, σοφόν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...